ΠΡΟΣΟΧΗ !!!

Για να ολοκληρωθεί η εγγραφή στον διαγωνισμό εκτός από την υποβολή της αίτησης απαιτείται και αποστολή υπεύθυνης δήλωσης από τον γονέα – κηδεμόνα.