Μετά το πέρας της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων και την επιβεβαίωση των δικαιολογητικών οι συμμετοχές στον διαγωνισμό διαμορφώνονται ως ακολούθως:

Επιβεβαιωμένες συμμετοχές (με επιβεβαιωμένη υπεύθυνη δήλωση)186
Απορριπτέες αιτήσεις λόγω ελλιπών δικαιολογητικών 39

Στις επιβεβαιωμένες συμμετοχές στάλθηκε email με τις αναλυτικές λεπτομέρειες διεξαγωγής του διαγωνισμού, στοιχεία σύνδεσης καθώς και σχετικές οδηγίες και τους τρόπους επικοινωνίας με την τεχνική υποστήριξη.

Επιπρόσθετα δίνεται η δυνατότητα στους συμμετέχοντες να επιβεβαιώσουν την συμμετοχή τους και να ανατρέξουν στα στοιχεία σύνδεσης τους στις πλατφόρμες κάνοντας αναζήτηση της συμμετοχής τους με το email που χρησιμοποίησαν κατά την αίτηση τους.

Σας ενημερώνουμε επίσης ότι έχουν αναρτηθεί οι απαντήσεις των ενδεικτικών θεμάτων του διαγωνισμού.

Με εκτίμηση,

Η Οργανωτική Επιτροπή του διαγωνισμού